Skip to main content

Doktrine

Izbavljeni ognjem?



buildingwb.2Jer temelja drugog niko ne može postaviti osim onog koji je postavljen, koji je Isus Hristos. Ako li ko zida na ovom temelju zlato, srebro, drago kamenje, drva, seno, slamu, svakoga će delo izaći na videlo; jer će dan pokazati, jer će se ognjem otkriti, i svako delo pokazaće oganj kao što jeste. I ako ostane čije delo što je nazidao, primiće platu. A čije delo izgori, otići će u štetu: a sam će se spasiti tako kao kroz oganj. (1. Kor. 3:11-15)

Citirani stihovi jesu jedni od ključnih pasusa koje koriste pojedini hrišćani da bi opravdali kalvinističko učenje o bezuslovnoj sigurnosti spasenja. Bezuslovna sigurnost spasenja tiče se teološkog uverenja da jedan hrišćanin ne može da izgubi svoje spasenje čak iako počne da živi u grehu i ne mari za pokajanje. Jedino šta ima da izgubi jesu nebeske nagrade, poput onih o kojima govori Isus Hrist u Ev. po Mateju. 6:1-6;17-18.

Nastavite sa čitanjem