Skip to main content

Vukov prevod Novog zaveta

vuk.2Krajem jula 1847 g. izašao je iz štampe Novi Zavjet Gospoda našega Isusa Hrista, Vukov prevod koji je 27 godina ležao u rukopisu.

Sve do 1844 godine Vuk je imao svakojakih teškoća oko izdanja svake svoje knjige, ali ni oko koje nije toliko kao oko ove, zato i veli u predgovoru: "Istorija je ovoga prijevoda, od godine 1815 do danas, vrlo znatna a na mnogo mjesta i smiješna, ali je i duga i široka, za to se za sad mora izostaviti." - Kad su po njegovu izlasku iz štampe poletele razne klevete, on je počeo da je piše, ali je ostala nedovršena, doterao je samo do polovine 1821 godine. Ne manje je znatna i njegova istorija posle štampanja, i zaista je vredno da se obe u celini opišu.

PDF fajl koji nudimo je deo biografije Vuka Karadžića pod nazivom Život i rad Vuka Stefanovića Karadžića, autora Ljubomira Stojanovića. U pitanju je vrlo zanimljiv odlomak koji se bavi okolnostima koje su pratile Vukovo prevođenje, štamanje i distribuciju Novog zaveta.

PDF fajl: