Skip to main content

Novi savremeni prevod i pakao

Uspostavljanje doktrine anihilacije

pk.005

Uvod

U hrišćanstvu postoje tri suprostavljena viđenja pakla, odnosno sudbine grešnika. Nasuprot tradicionalnom tumačenju pakla, po kome je on mesto večnog mučenja duše i tela, stoje univerzalizam i anihilacija. Prema univerzalizmu svi ljudi će biti spašeni, tako da pakao kao mesto večnog mučenja gubi svoju namenu. Anihilacija takođe osporava mučenje i njegov vremenski apsekt, naime da će ono trajati za celu večnost. Međutim, za razliku od univerzalizma, ova doktrina naučava da će grešnici biti potpuno uništeni ognjem.

Sve ove ideje oko sudbine grešnika se pozivaju na Sveto pismo, ali ga različito tumače. Spor se vodi oko ispravnog tumačenja te predstavlja raspravu unutar hermeneutike, discipline koja se bavi pravilima ispravnog tumačenja Biblije.

U ovom tekstu mi se nećemo baviti razmatranjem relevantnih stihova da bi pokazali koja ideja je biblijski ispravna. Mi radije želimo da ukažemo na problematično prevođenje srpskog Novog savremenog prevoda Svetog pisma vezano za večnost paklenih muka, odnosno anihilaciju.
[Vratite se na Sadržaj]

Tumačenje umesto prevoda

Pojavom Novog savremenog prevoda, najnovijeg prevoda Biblije na srpski jezik koji je uradio Institut za hebrejski jezik u Beogradu, spor oko mučenja odnosno uništenja u paklu prestaje da bude stvar samo različitog tumačenja i hermeneutike. Kao što ćemo u narednom delu pokazati, Novi savremeni prevod uspostavlja anihilaciju kao doktrinu koju Biblija neposredno uči. Čitajući ovaj prevod jedan čitalac ne može da stekne drugačije uverenje nego da Biblija naučava uništenje grešnika. Dalje, pokazaćemo da su prevodioci Novog savremenog prevoda neispravno i tendeciozno prevodili i tako promenili sadržaj Pisma. Opravdanje za njihovo prevođenje se ne može naći u grčkim i jevrejskom manuskriptima (rukopisima) već radije u njihovom tumačenje Svetog pisma odnosno verskim uverenjima.

Najefikasniji i najjednostavniji način da ovo postignemo jeste tako što ćemo sporne stihove Novog savremenog prevoda uporediti sa drugim prevodima. Za ovo ćemo koristiti sve postojeće srpske prevode, naime: Karadžić, Bakotić, Stefanović, Čarnić, prevod Sinoda SPC, Savremeni srpski prevod i prevod Novi svet.
[Vratite se na Sadržaj]

Mučenje a ne uništenje

Novi savremeni prevod u nekoliko stihova vezanih za ognjeno jezero (pakao) izostavlja glagol "mučenje" i umeće glagol "uništenje". Ovim izmenama stihovi poprimaju sasvim suprotan smisao od onog koji se nalazi u grčkom izvorniku i drugim srpskim prevodima.

Otkrivenje 20:10

Novi savremeni prevod
A Đavo, koji ih je zavodio, bio je bačen u ognjeno i sumporno jezero, gde se već nalaze i zver i lažni prorok. I biće uništeni za večnost.

Karadžić
I đavo koji ih varaše bi bačen u jezero ognjeno i sumporito, gde je zver i lažni prorok; i biće mučeni dan i noć va vek veka.

Bakotić
I đavao koji ih varaše bi bačen u jezero ognjeno i sumporno, gde su zver i lažni prorok. I oni će biti mučeni i danju i noću u vekove vekova.

Stefanović I đavo koji ih varaše, bi bačen u jezero ognjeno i sumporno, gde je i zver, lažni prorok, i biće mučeni dan i noć do veka.

Čarnić
A đavo, koji ih je dovodio u zabludu, bi bačen u vatreno i sumporno jezero, gde je i zver i lažni prorok, i biće mučeni danju i noću u sve vekove.

Sinod
I đavo koji ih varaše bi bačen u jezero ognjeno i sumporno, gdje je i zvijer i lažni prorok: i biće mučeni dan i noć u vijekove vijekova.

Savremeni prevod
A đavo, koji ih je zaveo, bi bačen u jezero gorućeg sumpora, onde gde su i Zver i Lažni prorok. Oni će i danju i noću biti mučeni doveka.

Novi svet
A Đavo, koji ih je zavodio, bio je bačen u ognjeno i sumporno jezero, gde se već nalaze i zver i lažni prorok. I biće mučeni i dan i noć u svu večnost.

Čitajući druge prevode mi saznajemo dve bitne informacije vezane za ognjeno jezero (pakao): ono će biti mesto mučenja i to mučenje neće nikada prestati. Iz ovog stiha i stihova koji potom slede, saznajemo da će se u ovom jezeru naći đavo, zver, lažni prorok kao i svi oni ljudi za koje se, prilikom Velikog suda, ustanovilo da im imena nisu upisana u knjizi života. Okončanje u ovom jezeru naziva se drugom smrću (11-15 stih).

Međutim, čitajući Novi savremeni prevod mi možemo zaključiti upravo suprotno: ne samo da mučenje u jezeru neće trajati za celu večnost, nego ga neće ni biti. Ognjeno jezero je mesto uništenja. Iz ovoga prirodno proizilazi da je druga smrt potpuni prestanak postojanja kroz uništenje.1

Menjanje smisla se postiglo time što je neopravdano izuzeta reč "mučeni" (gr. basanizo) i izraz "dan i noć" (gr. hemeras kai nuktos) a ubačena reč "uništeni" (gr. apollumi) – reč koja se u grčkim rukopisima na ovom mestu uopšte ne nalazi.2
[Vratite se na Sadržaj]

Otkrivenje 14:10-11

Novi savremeni prevod
on će takođe piti vino Božjeg gneva koje je nerazvodnjeno natočeno u čašu gneva njegovog, i biće uništen vatrom i sumporom pred svetim anđelima i pred Jagnjetom. I dim njihov predstavljaće uništenje za večnost. Ni danju ni noću neće imati počinka oni koji se klanjaju zveri i njenom liku, i svi koji su primili žig njenog imena.

Karadžić
I on će piti od vina gneva Božijeg, koje je nepomešano utočeno u čašu gneva Njegovog, i biće mučen ognjem i sumporom pred anđelima svetima i pred Jagnjetom. I dim mučenja njihovog izlaziće va vek veka; i neće imati mira dan i noć koji se poklanjaju zveri i ikoni njenoj, i koji primaju žig imena njenog.

Bakotić
piće i on vina gneva Božjega, koje je nepomešano utočeno u pehar gneva njegova, i biće mučen ognjem i sumporom pred anđelima svetim i pred janjetom. I dim mučenja njihova ide u vekove vekova, i nemaju odmora ni danju ni noću oni koji se klanjaju zveri i liku njezinome, i koji primaju žig imena njezina.

Stefanović
i sam će piti od vina gneva Božjega, koje je nepomešano utočeno u čašu gneva njegova, i biće mučen ognjem i sumporom pred svetim anđelima i pred Jagnjetom. I dim mučenja njihova dizaće se večno, i neće imati mira dan i noć oni koji se klanjaju zveri i slici njezinoj, i koji primaju žig imena njezina.

Čarnić
i sam će piti od vina gneva Božijeg, koje je nepomešano utočeno u čašu njegovoga gneva, pa će biti mučen u vatri i sumporu pred svetim anđelima i pred Jagnjetom. I dim njihovoga mučenja dizaće se u sve vekove, i neće imati pokoja danju ni noću oni koji se klanjaju zveri i njenom liku, i ko prima žig njenoga imena.

Sinod
I on će piti od vina gnjeva Božijeg, koje je nepomiješano natočeno u čašu gnjeva njegovog, i biće mučen u ognju i sumporu pred anđelima svetima i pred Jagnjetom. I dim mučenja njegovog uzdizaće se u vijekove vijekova; i neće imati odmora dan i noć oni koji se klanjaju zvijeri i liku njezinom, i ko god prima žig imena njezina.

Savremeni prevod
taj će piti žestoko vino Božije, koje je nerazvodnjeno usuto u čašu njegovog gneva, i biće mučen gorućim sumporom pred svetim anđelima i pred Jagnjetom! I dim njihovog mučenja diže se doveka i ni danju ni noću nema predaha za one koji se klanjaju Zveri i njenom liku i koji primaju žig s njenim imenom.

Novi svet
on će takođe piti vino Božjeg gneva koje je nerazvodnjeno natočeno u čašu jarosti njegove, i biće mučen vatrom i sumporom pred svetim anđelima i pred Jagnjetom. I dim njihovog mučenja dizaće se u svu večnost. Ni danju ni noću neće imati počinka oni koji se klanjaju zveri i njenom liku i svi koji su primili žig njenog imena.

Čitajući druge prevode saznajemo uzrok muke, njeno trajanje i interval. Muka će biti prouzrokovana vatrom i sumporom (predstava ognjenog jezera iz Otkrivenja 20:10). Dim koji će nastati mučenjem nikada neće prestati, što ukazuje na večnost kako same patnje, tako i vatre koja je uzrokuje. Dalje, ovo mučenje će biti u kontinuitetu. Dakle, ono neće trajati izvesno vreme, zatim prestati pa ponovo otpočeti. Mučenje ne samo da se nikad neće okončati, već će ono biti i bez prestanka i odmora.

Prevod Novog savremenog prevoda otkriva grubo dodavanje i oduzimanje reči, odnosno odstupanje od grčkog izvornika. Umesto "mučenja" (basanizo odnosno basanismos) mi vidimo "uništenje". Dalje, vidimo da vatra, dim i mučenje nisu večni, već da je uništenje za večnost: grešnici će do te mere biti uništeni da više nikada neće biti mogućnost njihovog povratka u postojanje. Kako mučenje ne možemo da povežemo sa ognjenim jezerom, preostaje da zaključimo da se interval muka (dan i noć) odnosi na patnju ljudi za vreme velikih nevolja.
[Vratite se na Sadržaj]

Rezime

Novi savremeni prevod na tri mesta neopravdano izbacuje "mučenje" i umesto njega stavlja "uništenje". Ovo nužno vodi tome da se vremenski aspekt muke – večnost – pripiše posledicama uništenja.

Na ovaj način stiče se sasvim suprotno uverenje o ognjenom jezeru (paklu) od onog koje grčki rukopisi i verodostojni prevodi omogućavaju – da je ono mesto večnog mučenja.
[Vratite se na Sadržaj]

Tumačenje izraza "dolina Enom"

U ovom delu razmatraćemo novozavetne stihove u kojima se u grčkom i jevrejskom izvorniku pojavljuje izraz gehena (gr. Geenna) odnosno gehinom (jev. gehinnom), što znači "dolina Enom". Novi zavet je pisan na grčkom jeziku; međutim postoji jevrejska varijanta Matejevog jevanđelja koju Novi savremeni prevod koristi kao izvornik. Zato pominjemo i jevrejski izraz. Mi ćemo u narednom delu koristiti grčku reč, ali sve što će biti rečeno za nju odnosi se i na gehinom.

Geenna se najčešće prevodi kao "pakao" ili se transliteruje kao "gehena" (Bakotić, Novi svet). Međutim, NSP prevodi i gehenu i gehinom kao "uništenje", "oganj uništenja" i slično.

Pre nego što navedemo sporne stihove najpre moramo objasniti značenje gehene i ukazati na grčku i jevrejsku reč za uništenje. Ovo je neophodno da bi mogli da ukažemo na nameru prevodilaca da nam radije protumače ove izraze a ne da ih adekvatno prevedu.
[Vratite se na Sadržaj]

Značenje Gehene

Jedna od reči koja se u Novom zavetu prevodi kao "pakao" jeste gehena, što znači "dolina Enom". Vlastita imenica Enom znači "plakanje", tako da gehena znači "dolina plakanja". Ona se nalazila jugozapadno od Jerusalima i prvi put se spominje u izveštaju određivanja granice Judinog plemena (Isus 15:8; 18:6).

Naziv "dolina plakanja" nije doprineo stvaranju loše predstave ovog mesta koliko jesu izvesni događaji koji su se na njemu odigrali. Naime, kasniji biblijski izveštaji nas obaveštavaju o praksi žrtvovanja živih ljudskih žrtava – dece – paganskim bogovima Molohu i Balu (2 Dnevnika 28:3; 33:6; Jeremija 7:30-32; 19:2-6). Deca su žrtvovana tako što su se polagala u naručje statua ovih bogova odakle bi se, potom, otkotrljala i padala u vatru. Žrtvovanje je bilo praćeno znažnim udarcima bubnjeva ne bi li se nekako prigušili dečiji užasni krici. Deo ove doline gde se samo spaljivanje odigravalo prozvalo se Tofet, što znači "bubanj" ali može da znači i "spaljivanje".3

Ovo žrtvovanje u Judeji je po svemu sudeći započeo judejski car Ahaz (2 Carevima 16:3). Za vreme njegovog carovanja delovao je prorok Isaija koji Tofet prikazuje kao "duboko i široko" mesto u kome ima "mnogo drva i ognja" i koje treba da bude zapaljeno dahom Gospodnjim koji je kao "sumporni potok" – aludirajući na Božji gnev prema neprijateljima njegovog naroda (Isaija 30:33).

Izveštaj Josijine reforme (vidi 2 Carevima 23:10) i Božja proroštva data preko proroka Jeremije (Jeremija 19:6-13) prikazuju ovo mesto kao opustošeno, nečisto i pod nazivom "dolina pokolja", jer su se u njoj prinudno sahranjivali mrtvaci prilikom opsade Jerusalima.

Nekoliko vekova kasnije, u vreme Isusa Hrista, dolina Enom je služila kao deponija. U nju se odlagao sav gradski otpad ali i tela ljudi koji nisu bili dostojni sahrane, poput kriminalaca. Vatra doline Hinom je neprestano gorela sagorevajući otpad koji se iznova donosio. Vatru je održavao i sumpor koji se redovno dodavao. Isus Hrist upravo ovu vatru – vatru koja se nikada ne gasi – koristi da opiše mesto u koje dospevaju oni koji se nisu pokajali od greha (Matej 18:8-9; Marko 9:42-48).

Imajući ovu istorijsku pozadinu u vidu nije teško da razumemo da je dolina Enom (gehena) u Isusovo vreme bila vezana pre za ideju vatre koja se ne gasi, odnosno smrti, patnje, plakanja, prokletstva, nečistote, kazne i ispaštanja nego za ideju anihilacije. U prilog ovome govori nam i preovladavajuće farisejsko shvatanje zagrobnog života. Fariseji su verovali u vaskrsenje mrtvih i postojanje duhovnog sveta odnosno duhovnih bića – anđela i ljudskih duša (Dela apostolska 23:8). Sekularni istorijski izveštaji nas detaljnjije izveštavaju o njihovim uverenjima:

Oni veruju da duše imaju snagu da opstanu nakon smrti i da će postojati nagrade i kazne za one koji su živeli život pun vrlina ili poroka: večno zatočeništvo jeste sudbina zlih duša, dok će dobre duše imati lak put ka novom životu.

Oni smatraju da je svaka duša besmrtna, ... da će duše zlih biti mučene večnom kaznom.4

Fariseji, dakle, nisu verovali u uništenje zlih ljudi, budući da je duša besmrtna, već u kažnjavanje mukom.5 Kako su onda Isusovi slušaoci, mahom narod pod farisejskim uticajem, razumeli njegova upozorenja o vatri doline Enom? Kako su fariseji i književnici razumeli njihovu određenost na vatru gehene (Matej 23:33)? Odgovori na ova pitanja nam otkrivaju da je dolina Enom u Isusovo vreme bila vezana za ideju patnje.

Postoje i drugi stihovi koji govore o vatri, kazni i patnji. Iz njih saznajemo o "peći ognjenoj" i "tami najkranjoj" gde će biti "plač i škrgut zuba" (Matej 13:42; 22:13); o "večnom ognju" kojim će "prokleti" biti večno kažnjeni, odnosno mučeni (Matej 25:41, 46), itd. Iako se u njima ne pominje reč gehena, oni jesu značajni u razmatranju kako su Isusovi slušaoci mogli razumeti njegova upozorenja, odnosno u podrobnijem shvatanju njihovih uverenja u vezi doline Enom.
[Vratite se na Sadržaj]

Apollumi i abad – uništenje

Rekli smo da NSP prevodi gehenu odnosno gehinom kao "uništenje", "oganj uništenja" i slično. U predhodnom delu pokazali smo da ovakvo prevođenje nije opravdano. U ovom delu pokazaćemo da postoji adekvatna reč koja se jedino može prevesti kao uništenje a čije je pojavljivanje u pogrešno prevedenim stihovima sporno.

Grčka reč za uništiti jeste apollumi, koja takođe može da znači i "poginuti" ili "izgubiti". U grčkom izvorniku ona se na svega tri od ukupno dvanaest mesta pojavljuje u kontekstu gehene, i nikad umesto gehene: u Matej 5:29-30 – u kontekstu da je bolje izgubiti (apollumi) neki od udova nego da celo telo bude bačeno u gehenu; u Matej 10:28 – u kontekstu Isusovih reči da se ne treba bojati onih koji ubijaju telo, već onog koji dušu i telo može pogubiti (apollumi) u geheni.

S obzirom da je u Novom savremenom prevodu za Matejevo evanđelje korišćen jevrejski rukopis (tekst Šem Tov) a ne grčki, primedba u vezi reči apollumi se odnosi na preostale pasuse gde se govori o uništenju. Odgovarajuća jevrejska reč za "uništiti" (odnosno "izgubiti" i sl.) je abad. Međutim, niti u jevrejskoj verziji Matejevog evanđelja abad ne stoji umesto gehinom.6

Prevođenje koje nalazimo u Novom savremenom prevodu jeste potpuno bez osnova, bilo koji izvornik da je u pitanju. Ne samo da se dolina Enom ne može prevesti kao "uništenje" i "oganj uništenja" već i odsustvo reči koje mogu da znače uništenje odnosno njihov kontekst u spornim stihovima govori da je ovakvo prevođenje potpuno pogrešno.
[Vratite se na Sadržaj]

Izmenjeni stihovi

Reč gehena se u grčkim rukopisima pojavljuje dvanaest puta i to na sledećim mestima: Matej 5:22, 29 i 30; 10:28; 18:9; 23:15 i 33; Marko 9:43, 45 i 47; Luka 12:55 i Jakov 3:6. Šem Tov, osnova Matejevog evanđelja izostavlja gehinom u Matej 5:29 i 23:15, ali zato sadrži u Matej 16:18 i 26. Tako, NSP prevodi dolinu Enom (gehenu ili gehinom) kao "uništenje", "oganj uništenja" i sl. na svih dvanaest mesta gde se ona spominje.

Radi preglednosti, u narednom delu navešćemo samo tri primera spornog prevođenja.
[Vratite se na Sadržaj]

Matej 18:8-9

Novi savremeni prevod
Ako zbog tvoje ruke ili noge duhovno posrćeš, odseci ih i baci od sebe. Bolje ti je da uđeš u život kljakat i hrom, nego da te tvoje dve ruke ili dve noge bace u oganj večnog uništenja. A ako posrneš zbog svoga oka, izvadi ga i baci. Bolje ti je da s jednim okom uđeš u život, nego s dva oka da te bace u oganj uništenja.

Karadžić
Ako li te ruka tvoja ili noga tvoja sablažnjava, odseci je i baci od sebe: bolje ti je ući u život hrom ili kljast, nego li s dve ruke i dve noge da te bace u oganj večni. I ako te oko tvoje sablažnjava, izvadi ga i baci od sebe: bolje ti je s jednim okom u život ući, nego s dva oka da te bace u pakao ognjeni.

Bakotić
Ako ti je ruka tvoja ili noga tvoja uzrok spoticanja, odseci je i baci je daleko od sebe; bolje ti je ući u život kljastu ili hromu, nego s dve ruke i dve noge da te bace u oganj večni. I ako ti je oko tvoje uzrok spoticanja, izvadi ga i baci ga daleko od sebe; bolje ti je s jednim okom u život ući, nego s dva oka da te bace u oganj gehenski.

Stefanović
Ako li te ruka tvoja ili noga tvoja sablažnjava, odseci je i baci od sebe. Bolje ti je ući u život kljastu i hromu, nego s dve ruke ili s dve noge da te bace u oganj večni. I ako te oko tvoje sablažnjava, izvadi ga i baci od sebe. Bolje ti je s jednim okom u život ući, nego s dva oka da te bace u pakao ognjeni.

Čarnić
Ako te tvoja ruka ili tvoja noga sablažnjava, odseci je i baci od sebe; bolje ti je da uđeš u život kljast i hrom, nego sa dve ruke ili dve noge da te bace u oganj večni. A ako te oko tvoje sablažnjava, izvadi ga i baci od sebe; bolje ti je da s jednim okom uđeš u život, nego s dva oka da te bace u pakao ognjeni.

Sinod
Ako li te ruka tvoja ili noga tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe; bolje ti je ući u život hromu ili kljastu nego da imaš dvije ruke ili dvije noge, a da te bace u oganj vječni. I ako te oko tvoje sablažnjava, izvadi ga i baci od sebe: bolje ti je s jednim okom u život ući nego da imaš dva oka, a da te bace u pakao ognjeni.

Savremeni prevod
Ako te tvoja ruka ili noga sablažnjava, odseci je i baci od sebe. Bolje ti je da u život uđeš kljast ili hrom nego da imaš obe ruke ili noge, a budeš bačen u večni oganj. I ako te tvoje oko sablažnjava, izvadi ga i baci od sebe. Bolje ti je da u život uđeš samo s jednim okom nego da imaš oba oka, a budeš bačen u oganj pakla.

Novi svet
Ako te, dakle, tovja ruka ili tvoja noga navodi na greh, odseci je i baci od sebe. Bolje ti je da sakat ili hrom dobiješ život, nego da s obe ruke ili obe noge budeš bačen u večnu vatru. I ako te tvoje oko navodi na greh, iskopaj ga i baci od sebe. Bolje ti je da s jednim okom dobiješ život, nego da s oba oka budeš bačen u oganj gehene.

Bez obzira što je za Novi savremeni prevod korišćen jevrejski rukopis, mi ga ipak upoređujemo sa prevodima sa grčkog jezika. Ovo je zato što kod ovog stiha između izvornika nema bitnih razlika i prevodi mogu da nam posluže kao pouzdan parametar.7

U ovim stihovima Isus govori o odnosu greha i spasenja. On savetuje da je bolje čoveku da se obračuna sa svojim grehom, ma koliko životnih samoodricanja i duševne borbe to zahtevalo, nego da "neosakaćen" dospe u vatru koja se ne gasi.

Međutim, čitajući Novi savremeni prevod čitalac stiče drugačije uverenje o posledicama života u grehu i osobini ognja: grešnik će ognjem biti uništen. Sam oganj nije večan, već je uništenje za večnost. Ovo se postiglo na dva načina: (1) u osmom stihu je dodata reč "uništenje" – mada se u jevrejskom (niti grčkom) rukopisu ona ne pojavljuje – a osobina vatre, naime njena večnost, je pripisana posledicama uništenja; (2) gehinom je prevedena kao "uništenje".
[Vratite se na Sadržaj]

Luka 12:5

Novi savremeni prevod
Reći ću vam koga se treba bojati: Bojte se onog, koji, pošto ubije, ima vlast da baci u oganj uništenja. Da, kažem vam, njega se bojte.

Karadžić
Nego ću vam kazati koga da se bojite: bojte se Onog koji ima vlast pošto ubije baciti u pakao; da, kažem vam, Onog se bojte.

Bakotić
nego ću vam kazati koga da se bojite: bojte se onoga koji ima vlast, pošto ubije, baciti u gehenu. Da, kažem vam, onoga se bojte.

Stefanović
Nego ću vam kazati koga da se bojite: Bojte se onoga koji, pošto ubije, ima vlast da baci u pakao. Da, kažem vam, toga se bojte!

Čarnić
Nego ću vam ukazati koga da se bojite: bojte se onoga koji posle ubijstva ima vlast da baci u pakao. Da, kažem vam, toga se bojte.

Sinod
Nego ću vam ukazati koga da se bojite: Bojte se onoga koji, pošto ubije, ima vlast baciti u pakao; da, kažem vam, njega se bojte.

Savremeni prevod
Ali, pokazaću vam koga treba da se bojite: bojte se onoga koji, pošto ubije, ima moć da baci u pakao. Da, kažem vam: njega se bojte.

Novi svet
Reći ću vam koga se treba bojati: Bojte se onoga koji, pošto ubije, ima vlast da baci u gehenu. Da, kažem vam, njega se bojte.

U poglavlju Tumačenje izraza "dolina Enom" ukazali smo da je u Isusovo vreme dolina Enom bila vezana za ideju muke. Fariseji i narod pod njihovim uticajem su doživljavali mesto koje je opisano dolinom Enom kao mesto u koje zacelo ne treba dospeti. U ovom stihu mi još jednom vidimo Isusa kako se istim slušaocima obraća rečima koje prosto podgrevaju njihovo viđenje tog mesta kao mesta koje je vezano za muku i od kojeg zaista treba strepeti. Međutim, čitajući Novi savremeni prevod mi saznajemo da se ljudi ne trebaju bojati tog strašnog mesta u koje Bog može poslati, nego sopstvenog uništenja.

Ako se pogleda grčki izvornik, videćemo da u njemu ne stoji odgovarajuća reč za uništenje koja bi dala potporu ovakvom prevođenju. Jedino opravdanje za ovakvo prevođenje može se naći u tumačenju vatre doline Enom.
[Vratite se na Sadržaj]

Jakov 3:6

Novi savremeni prevod
A i jezik je vatra. Jezik je svet zla među udovima, jer prlja celo telo i uništava čoveku celi život i spaljuje poput vatre uništenja.

Karadžić
I jezik je vatra, svet put nepravde. Tako i jezik živi među našim udima, poganeći sve telo, i paleći vreme života našeg, i zapaljujući se od pakla.

Bakotić
I jezik je vatra; svet zlobe. Postavljen među našim udima, pogani sve telo, paleći točak života našeg, pošto je sam upaljen od gehene.

Stefanović
I jezik je vatra, svet nepravde! Jezik živi među našim udima, pogani sve telo, pali točak života i zapaljuje se od pakla.

Čarnić
I jezik je vatra, svet nepravde, jezik se nalazi među našim udovima, skrnavi sve telo i on zapaljuje životni tok, a pakao njega pali.

Sinod
I jezik je vatra, svijet nepravde. Tako se i jezik nalazi među našim udima, prljajući sve tijelo, i paleći tok života našega, i zapaljujući se od pakla.

Savremeni prevod
A i jezik je vatra, svet nepravde među našim udovima. On celo telo kalja i, od pakla potpaljen, pali ceo tok života.

Novi svet
A i jezik je vatra. Jezik je svet zla među udovima, jer prlja celo telo i uništava čoveku celi život i spaljuje poput gehene.

Kao i predhodna dva primera prevođenja i ovaj primer nam ilustruje neadekvatan prevod izraza gehena (gehinom) odnosno tumačenje vatre doline Enom. Očigledno je da autori Novog savremenog prevoda imaju anihilistički pogled na dolinu Enom, gde se njena vatra tumači kao vatra koja uništava. U pitanju je dakle više tumačenje Svetog pisma, nego njegov pouzdan prevod.
[Vratite se na Sadržaj]

Zaključak

U dosadašnjem tekstu ukazali smo na petnaest mesta gde Novi savremeni prevod sadrži pojam uništenja. Ovom spisku treba dodati i sledeće stihove: Jovan 3:16, gde se apolumi prevodi kao "uništen"; Matej 25:41, gde umesto "večna vatra" stoji "vatra večnog uništenja" iako odgovarajuća reč za uništenje ne postoji u izvornom jevrejskom tekstu, i Juda 1:7 gde se puros aioniou (večna vatra) isto tako prevodi.

Novi savremeni prevod jeste prevod u kome su odlomci koji bi trebalo da se tiču večne muke i vatre, odnosno pakla, pod dubokim uplivom doktrine anihilacije. Uništenje se toliko puta i na ključnim novozavetnim mestima ponavlja, da jednom neupućenom čitaocu ne preostaje drugo nego da zaključi da Biblija neosporno podržava takvo verovanje.

Autori Novog savremenog prevoda ne prate original. Izostavljaju i ubacuju reči, tumače vatru doline Enom i sintagmu večna vatra. Ovime ne samo da oduzimaju pravo na legitimno tradicionalno tumačenje koje grčki rukopisi i verodostojni prevodi dopuštaju, već i, što je važnije, pokazuju duboko nepoštovanje prema Božjoj nepogrešivoj reči.
[Vratite se na Sadržaj]

Endnote

1 Prema adventistima, "Konačno uništenje će se dogoditi kad Isus dođe. [...] Grešnici koji se ne pokaju i ne ostave grijeh bit će uništeni zajedno sa svojim grijesima. Bog će uništiti grijeh, pa će s njim biti uništeni i oni koji su pristali uz grijeh. [...] O konačnom uništenju govori se u Otkrivenju: 'A njihov zavodnik, đavao, bi bačen u ognjeno i sumporno jezero, gdje se također nalaze Zvijer i lažni Prorok. I bit će mučeni dan i noć, u vijeke vjekova. ... Tada su Smrt i Podzemni svijet bili bačeni u ognjeno jezero - ognjeno jezero, to je druga smrt. I tko se god ne 'nađe upisan u knjizi života', bi bačen u ognjeno jezero.' (Otkrivenje 20,10.14.15)", citirano u: "Postoji li pakao?", Kršćanska adventistička crkva, http://adventisti.hr/postoji-li-pakao/ (pristupljeno 1. jula 2014) [Povratak na tekst]

2 Reč basanizo znači "muka", "bol", "naprezanje" ili "uznemirenost". Uporedi: Otkrivenje 9:5; 12:2. [Povratak na tekst]

3 Rečnička orednica "Tophet", Easton's Bible Dictionary[Povratak na tekst]

4 Josephus Flavius, Antiquities of the Jews, 8:14; i Flavius, The Wars of the Jews, 2:163. [Povratak na tekst]

5 Postojali su i sadukeji koji su verovali suprotno farisejima, naime da nema vaskrsenja, da ne postoje anđeli i da čovečija duša umire zajedno sa telom, tj. da je smrtna. U skladu s tim verovali su da ne postoje kazne i nagrade posle smrti, odnosno vaskrsenja (uporedi: Dela apostolska 23:8). Isus je pokazao da ima farisejski pogled (Luka 20:28-38); Marta, Lazarova sestra (Jovan 11:20-24) a i ap. Pavle je bio farisej (Filpljanima 3:5). Izgleda da su u Korintu postojali neki hrišćani sadukejske pozadine koji su dovodili u pitanje doktrinu vaskrsenja (1 Korinćanima 15:12-54). [Povratak na tekst]

6 Za dodatna objašnjenja oko pojma uništenje vidi: poglavlje Biblijski pojmovi 'uništenje' i 'smrt' u web članku "Biblijska doktrina pakla - Biblijski razlozi za doktrinu pakla kao večne muke". [Povratak na tekst]

7 Radi poređenja sa engleskim prevodom Šem Tov teksta, vidi: George Howard, Hebrew Gospel of Matthew, Tree of Life, http://adamoh.org/TreeOfLife.lan.io/SDAcomms/Hebrew%20Gospel%20of%20MATTHEW%20by%20George%20Howard%20-%20Part%20One.pdf (pristupljeno 1. jula 2014) [Povratak na tekst]