Skip to main content

e-Sword Biblija

Moduli srpskih prevoda Novog zaveta za program e-Sword


live.2e-Sword jeste program koji vam između ostalih alata (mape biblijskog sveta, rečnici, komentari, itd.) nudi i uporedno čitanje više prevoda Svetog pisma. Kako program dolazi samo sa nekim osnovnim prevodima Svetog pisma (King James Version i dr.), pojedinim rečnicima, itd., na korisniku je da instalira dodatke za njega, tj. module, ako želi da ima širi spektar prevoda (rečnika, itd.).

Sa našeg sajta možete da preuzmete srpske dodatke za ovaj program. U pitanju su sledeći srpski prevodi Novog zaveta: Vuk Stefanović Karadžić (1847.), dr Lujo Bakotić (1933.), dr Dimitrije Stefanović (1934.), dr Emilijan M. Čarnić (1974.), prevod Svetog arhijerejskog sinoda SPC (1984.) i Savremeni srpski prevod (1996.)

Sledeći primer ilustruje kako to poređenje izgleda:

poredjeno

Tehnički detalji oko srpskih modula za e-Sword

Moduli koje možete preuzeti sa našeg sajta imaju ekstenziju *.bblx. To znači da ove module možete koristiti na novijim verzijama e-Sword-a, za razliku od modula sa ekstenzijom *.bbl koje jedino starije verzije e-Sworda koriste. Ako ste, dakle, preuzeli noviju verziju ovog programa (v. 9 i posle), trebaće vam *.bblx moduli.

Procedura preuzimanja i instalacije je jednostavna:

 1. Preuzeti modul desnim click-om na link, zatim "Save link as"/"Save target as".
 2. Raspakovati *.zip fajl
 3. Pokrenuti instalaciju i izabrati direktorijum gde će se instalirati modul
  (najčešće: C:\Program Files\e-Sword\ ili C:\Program Files (x86)\e-Sword\)
 4. Pokrenuti program i koristiti modul

Pojedini moduli na pojedinim mestima (stihovima) imaju falinke: nedostaje po koja reč ili deo stiha. Međutim, ovo je vrlo retko i tehničke je prirode. Zato, za svaki slučaj, treba imati i štampane verzije ovih prevoda ili ih na neki drugi alternativni način proverti (recimo, putem nekih online Novih zaveta, npr: Prevodi Daničić/Karadžić, Lujo Bakotić i Dimitrije Stefanović; Prevod Emilijan Čarnić; Savremeni srpski prevod i Prevod Sinoda SPC). Međutim, važno je napomenuti da nisu sve razlike koje se pojavljuju između prevoda nastale usled tehničke prirode modula. Mnoge razlike u smislu stihova i nedostajanje pojedinih reči u nekim Novim zavetima je stvar razlike između grčkih rukopisa. Prevodi se ne razlikuju samo po stilu i jasnoći, već i po familijimama grčkih manuskripata koje su korišćene kao osnova prevoda. Zato, postoje velike razlike između prevoda Novog zaveta Vuka St. Karadžića i Sinoda SPC s jedne strane, i prevoda Dimitrija Stefanovića, Emilijana Čarnića i Savremenog srpskog prevoda (npr: Dela 8:37; 1 Kor 10:9; 1 Tim. 3:16; 1. Jov 5:7).

Preuzimanje modula:

Moduli se preuzimaju pojedinačno.

 1. Daničić-Karadžić prevod (ćirilica, ekavica)
 2. Daničić-Karadžić prevod (latinica, ekavica)
 3. Daničić-Karadžić prevod (ćirilica, ijekavica)
 4. Daničić-Karadžić prevod (latinica, ijekavica)
 5. Bakotićev prevod (ćirilica)
 6. D. Stefanovićev prevod (ćirilica)
 7. D. Stefanovićev prevod (latinica)
 8. Čarnićev prevod (ćirilica)
 9. Čarnićev prevod (latinica)
 10. Prevod sinoda SPC (ćirilica)
 11. Savremeni srpski prevod (ćirilica)
 12. Savremeni srpski prevod (latinica)