Skip to main content

Biblija

Savremeni prevodi i drevni manuskripti


mnskrpt.001Savremeni prevodi Novog zaveta pozivaju se na najbolje i najstarije manuskripte kao na svoj autoritet za mnoštvo izmena i izostavljanja. Ovaj članak istražuje istinitost pretpostavke da su "najstariji manuskripti najbolji".

Savremeni prevodi su sledili u velikoj meri grčki tekst koji su priredili Vestkot (Westcott) i Hort 1881. godine. Na tekst Revidiranog prevoda (Revised Version) iz 1881. uveliko su uticali ovi stručnjaci, a Nestleov tekst je uporedni tekst triju tekstova, Vestkota i Horta, Tišendorfa (Tischendorf) i Bernarda Vajsa (Bernhard Weiss). Vestkot i Hort su prihvatili kao svoj vrhovni autoritet samo dva manuskripta, Alef i B, a oni su među pet drevnih manuskripta na koje se oslanjaju savremeni prevodi.

Nastavite sa čitanjem

Vukov prevod Novog zaveta

vuk.2Krajem jula 1847 g. izašao je iz štampe Novi Zavjet Gospoda našega Isusa Hrista, Vukov prevod koji je 27 godina ležao u rukopisu.

Sve do 1844 godine Vuk je imao svakojakih teškoća oko izdanja svake svoje knjige, ali ni oko koje nije toliko kao oko ove, zato i veli u predgovoru: "Istorija je ovoga prijevoda, od godine 1815 do danas, vrlo znatna a na mnogo mjesta i smiješna, ali je i duga i široka, za to se za sad mora izostaviti." - Kad su po njegovu izlasku iz štampe poletele razne klevete, on je počeo da je piše, ali je ostala nedovršena, doterao je samo do polovine 1821 godine. Ne manje je znatna i njegova istorija posle štampanja, i zaista je vredno da se obe u celini opišu.

Nastavite sa čitanjem

Hristologija i prevod Novi svet

Koruptnost prevoda Novi svet

watchtower.2Bez sumnje, Isus Hrist jeste centralna ličnost Svetog pisma: o Njegovoj pobedi nad Sotonom saznajemo još u knjizi Postanja (1. Knj. Mojsijeva 3:15); o Njemu govore sve proročke knjige (Ev. po Luci 24:27; Dela Ap. 3:18); i Njegovom porukom u knjizi Otkrivenja (Otk. Jovanovo 22:16), zatvara se kanon. Možemo reći da Sveto pismo nije tako hristocentrično samo zbog Hristove smrti radi spasenja grešnika (o čemu sve te knjige govore), već i zbog njegove prirode – bogočovečnosti – koja to delo čini savršenim delom. Isusova žrtva za grehe čovečanstva značajna je upravo zato što Isus Hrist jeste utelovljeni Bog:

Nastavite sa čitanjem

Novi savremeni prevod i pakao

Uspostavljanje doktrine anihilacije


pk.006U hrišćanstvu postoje tri suprostavljena viđenja pakla, odnosno sudbine grešnika. Nasuprot tradicionalnom tumačenju pakla, po kome je on mesto večnog mučenja duše i tela, stoje univerzalizam i anihilacija. U ovom tekstu mi se nećemo baviti razmatranjem relevantnih stihova da bi pokazali koja ideja je biblijski ispravna. Mi radije želimo da ukažemo na problematično prevođenje srpskog Novog savremenog prevoda Svetog pisma vezano za večnost paklenih muka, odnosno anihilaciju.

Nastavite sa čitanjem

e-Sword Biblija

Moduli srpskih prevoda Novog zaveta za program e-Sword

live.2e-Sword jeste program koji vam između ostalih alata (mape biblijskog sveta, rečnici, komentari, itd.) nudi i uporedno čitanje više prevoda Svetog pisma. Kako program dolazi samo sa nekim osnovnim prevodima Svetog pisma (King James Version i dr.), pojedinim rečnicima, itd., na korisniku je da instalira dodatke za njega, tj. module, ako želi da ima širi spektar prevoda (rečnika, itd.).

Sa našeg sajta možete da preuzmete srpske dodatke za ovaj program. U pitanju su sledeći srpski prevodi Novog zaveta: Vuk Stefanović Karadžić (1847.), dr Lujo Bakotić (1933.), dr Dimitrije Stefanović (1934.), dr Emilijan M. Čarnić (1974.), prevod Svetog arhijerejskog sinoda SPC (1984.) i Savremeni srpski prevod (1996.)

Nastavite sa čitanjem